LA Sonrisa Naranja

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

________________________

BANKGEGEVENS

Maak uw gift over op bankrekening:

NL53 TRIO 0784 8377 24 t.n.v. Stichting La Sonrisa Naranja te Rotterdam.

De Stichting La Sonrisa Naranja is een door de Belastingdienst erkende ANBI

_______________________________

ANBI

Facebook

De Stichting La Sonrisa Naranja
 
 
De Stichting La Sonrisa Naranja is in september 2007 opgericht om het werk van Gonzalo Bonilla en Els
van der Linden in Guayaquil Ecuador te ondersteunen. Zowel Gonzalo als Els zijn arts, Gonzalo is
afgestudeerd aan de universiteit van Guayaquil en Els is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam en zij heeft een opleiding gevolgd als tropenarts in Antwerpen.
Met steun van de stichting in Nederland is een medisch centrum in El Barrio Horizontes del Fortin, een
achterstandswijk van Guayaquil in Ecuador, gebouwd.
Dit medisch centrum, in enkele jaren, gefaseerd gebouwd, bestaat momenteel uit een wachtkamer, twee
spreekkamers, een tandartskamer, een apotheek een medisch laboratorium en voor de artsen een
woonruimte op de eerste verdieping.
In deze wijk wonen vooral mensen zonder vast werk dus met een onregelmatig inkomen, de gezinnen zijn
groot en met name kosten voor onderwijs slokken een groot deel van het beschikbare geld op, bij
calamiteiten zoals ziekte is er daardoor geen geld beschikbaar.
Doelstelling van de beide artsen is: medische zorg leveren aan mensen die onder normale
omstandigheden de gewenste zorg niet kunnen bekostigen. Uitgangspunt hierbij is: Ieder krijgt de
benodigde zorg en betaalt wat hij kan bekostigen, dit naar beoordeling van de arts.
Ook voor de tandarts en de via de apotheek verstrekte medicijnen wordt hetzelfde principe gehanteerd.
In de wijk is er bij een aanzienlijk aantal kinderen sprake van ondervoeding en daarmee gepaard gaande
bloedarmoede voornamelijk veroorzaakt door het nuttigen van maaltijden met te weinig voedingswaarde.
Ook hebben de mensen veel last van parasieten die via de voeten het lichaam binnendringen. Deze
parasieten kunnen op termijn ernstige gezondheidsklachten veroorzaken en zelfs de dood ten gevolge
hebben.
Verder is dengue (knokkelkoorts) een veel voorkomende ernstige ziekte.
Om de structurele gezondheidstoestand te verbeteren worden van tijd tot tijd actiedagen gehouden
waarbij de artsen en de tandarts met enkele verpleegkundigen bij en zo groot mogelijk aantal mensen
gratis een kort medisch onderzoek verrichten en indien nodig, ze voorzien van gratis medicijnen, zoals
antiparasitaire middelen of vitamines.
Dit geeft tegelijkertijd de gelegenheid om algemene gezondheidsinformatie te verstrekken. In één
weekend worden dan soms 175 mensen gesproken en onderzocht.
Alhoewel Gonzalo en Els niet de enige artsen in de wijk zijn, zijn zij wel de enigen die in de wijk wonen en
daardoor in principe 24 uur per dag bereikbaar zijn en daardoor ook deel uit maken van de sociale
gemeenschap, dit wordt door de mensen als een enorme meerwaarde beschouwd.
Het is duidelijk dat deze zorg niet zonder steun van buiten geleverd kan worden. De stichting levert dan
ook elke maand een structurele bijdrage terwijl voor de eenmalige projecten zoals de actiedagen en
verbetering en uitbreiding van de medische faciliteiten additionele bedragen nodig zijn.
Gelukkig heeft de stichting al een behoorlijk aantal sponsors zodat er een structureel geldstroompje aan
het groeien is.