header lsn 2022

Stichting La Sonrisa Naranja (ANBI) is de Nederlandse stichting achter een medisch centrum in El Barrio Horizontes del Fortin, een ontwikkelingswijk in Guayaquil, Ecuador. De stichting is in september 2007 opgericht om het werk van artsen Gonzalo Bonilla en Els van der Linden in Ecuador te ondersteunen.

Ons doel is het leveren van medische zorg aan mensen die onder normale omstandigheden de gewenste zorg niet kunnen bekostigen. Uitgangspunt hierbij is dat ieder de benodigde zorg krijgt en betaalt wat hij kan bekostigen, dit naar beoordeling van de arts. In ons centrum huizen een huisarts, tandarts, gynaecoloog, apotheek en medisch lab. Als aanvulling op de nodige medische zorg, investeren we in het structureel verbeteren van de gezondheidscondities in de wijk.

De hulpverlening van La Sonrisa Naranja is essentieel voor de mensen in El Barrio Horizontes del Fortin. Hoewel cliënten een kleine bijdrage betalen, is duidelijk dat de zorg niet zonder steun van buiten geleverd kan worden. De stichting in Nederland levert dan ook elke maand een structurele bijdrage. Voor de eenmalige projecten zoals de actiedagen, verbetering en uitbreiding van de medische faciliteiten worden aanvullende fondsen geworven.

Stichting La Sonrisa Naranja is een door de Belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Selecteer de taal

© 2024 La Sonrisa Naranja