header lsn 2022

 

Bij de hevige aardbeving van afgelopen zondag is er geen schade ontstaan bij La Sonrisa Naranja in Guayaquil.

Alle gebouwen, inclusief de woningen van de medewerkers staan nog overeind. Els en Gonzalo hebben diverse spullen zoals beddengoed geschonken voor de getroffenen. 

Er is (nog) geen beroep gedaan op de Fundación voor medische steun, mede omdat het aantal slachtoffers in Guayaquil naar verhouding klein is.


 

 

Twee weken geleden heeft de Fundacion La Sonrisa Naranja het nieuwe echoapparaat in gebruik genomen.

Met dit apparaat, dat een investering van $ 35.000,- vergde, kan Els veel meer dan met het vorige, kleine apparaat.

Zo kunnen er 3D pictures weergegeven worden.

Voor aanstaande ouders is er ook de mogelijkheid om een DVD van hun aanstaande kind mee naar huis te nemen.

Echter zwangerschapsonderzoek is slechts een gedeelte van de mogelijkheden: uitgebreide onderzoeken van de meest uiteenlopende organen zoals maag, darmen, milt enzovoort kunnen met dit apparaat gedaan worden.

De aanschaf van dit apparaat werd mede mogelijk gemaakt door de Johannesstichting, de Dr. Hofstee Stichting en de Stichting Wijjjocha


© 2022 La Sonrisa Naranja