header lsn 2022

Dokter els

De afgelopen periode heeft Corona veel gevergd van elke huisarts, zowel hier in Nederland als in Ecuador.
Tot op de dag van vandaag beschermen Els, Gonzalo en hun team zichzelf en hun patiënten zich zo goed mogelijk tegen dit virus en dat in die hitte!

We ging op bezoek bij een huisarts in Rotterdam en waren nieuwsgierig naar de overeenkomsten en de verschillen met Ecuador. 

Oordeel zelf!

Wachtruimte

vergelijking wachtkamer guayaquilvergelijking wachtkamer nederland

Dossiers

vergelijking dossiers guayaquilvergelijking dossiers nederland

Apotheek

vergelijking apotheek guayaquilvergelijking apotheek nederland

Veel dingen lijken precies hetzelfde, maar grote verschillen zijn er zeker: In Ecuador ontbreekt het aan veel zaken die bij ons zo gewoon zijn, zoals de beschikbaarheid van basismedicijnen en toegang tot medische apparatuur. Maar ook het minste geld om de zorg te kunnen betalen. Voor de armste mensen is dit vaak een onoverkomelijke horde. 

En toch, de belangrijkste overeenkomst tussen artsen in Nederland en Ecuador is de passie waarmee gewerkt wordt.
Elke dag opnieuw!


De helft van 2021 is voorbij. Corono lijkt steeds meer bedwongen. Ook hier in Ecuador wordt er veel ingeent, maar is het animo niet door iedereen groot. Er zijn veel mensen die door onwetendheid of verkeerde informatie (lees Instagram en Facebook) niet gevaccineerd willen worden.. Op dit moment worden mensen tussen de 50 en 55 jaar ingeent. 

Aangezien de gevallen van ernstige COVID duidelijk aan het dalen zijn, worden er ook weer nieuwe projecten opgestart. Zo is de samenwerking met de plaatselijke universiteit ESPOL weer begonnen met stages van voedingsdeskundigen en consulten via whatsapp aan verschillende leeftijdsgroepen. 

De samenwerking van de Fundacion met de voedselbank gaat ook nog steeds door. Hierbij kan de stichting tegen gereduceerd voeding inkopen, maar hebben we zo en dan ook donaties, die we aan onze clienten kunnen uitdelen. Recent konden we 150 pakketten luiers voor volwassenen doneren. Aangezien we hierbij altijd een foto vragen van de mensen die de donatie ontvangen, kregen we ongevraagd nieuw inzicht in de leefomstandigheden van deze mensen. Veel ouderen worden slecht verzorgd, zijn ondervoed en liggen de hele dag op een dunne matras. Op dit moment zijn we aan het analyseren hoe we de omstandigheden van deze bevolkingsgroep zouden kunnen verbeteren. Hierbij denken we aan voedingsadviezen, voedselpakketten, fysiotherapie en als de omstandigheden het toelaten mogelijk ook huiskamerbijeenkomsten. Dit zal een pilotproject zijn om te kijken of er animo en mogelijkheden zijn. Als er vrijwilligers zijn die mee willen denken of bij zouden willen dragen dan horen we dit graag. Hierbij kan gedacht worden aan een stage van een student, die hierin geinteresseerd is, uitwerking van een agenda van activiteiten die gedaan kunnen worden of een voedingsplan voor ouderen en bedlegerigen. 


In het vorige bericht las u hoe Ecuador Coronavrij gemaakt wordt door voortvarend te vaccineren. Nu vertellen we u over de voedingsvoorlichting van uit de universiteit Espol en onze stichting:

Het "gewone" leven gaat ook in Guayaquil door en eten moet iedereen, maar niet iedereen eet gezond: ook daar zijn de Coronakilo’s hard aangekomen. Alle studenten krijgen hun lessen nog steeds online (ook al gaat het weer bijna open) en docent zag kansen in samenwerking met onze stichting voor voedingsvoorlichting aan zwangeren, kinderen en ouderen: stagelessen voor zijn studenten en voorlichting voor onze patiënten. 

22 studenten worden gekoppeld aan 22 patiënten van Els en Gonzalo. Deze maand videobellen zij via WhatsApp met zwangere vrouwen. Deze vrouwen zijn natuurlijk eerst benaderd voor toestemming. Ze worden een uur lang ondervraagd over hun voedingspatroon en krijgen voorlichting én een gratis consult wat wel en wat niet; natuurlijk binnen budget en bereik. De hele verdere week worden deze vrouwen gevolgd om te kijken of het lukt een gezond patroon op te bouwen, door elke dag weer even te bellen.

De volgende maand gaat dat gebeuren met 22 kinderen uit de kliniek en augustus zijn de ouderen aan de beurt. Dit is een win-win met hopelijk goed resultaat. We houden u op de hoogte.


coronavirus data explorerEens te meer lijkt het bewijs geleverd dat geld en macht het verschil maakt, ook in coronatijd.

De verkiezingen in Ecuador zijn voorbij, de leider is gekozen en het leven neemt weer zijn loop, maar in dit geval maakt het zeker verschil. Stonden de afgelopen maanden in het teken van deze verkiezingen en stond het land stil: geen vaccins, geen strategieën en geen doorslaggevende maatregelen. Nu het volk gesproken heeft, kan de leider doen waar hij voor gekozen is = leiding geven en dat doet hij.

Er is geld geleend en gegeven door de IMF en zodoende vaccins ingekocht. Codax heeft ook toegezegd en geleverd. De prikstraten zijn dezelfde als de verkiezingslocaties: iedereen staat al om die reden geregistreerd, dus kan er geprikt worden. En de vaccinatiebereidheid is enorm toegenomen! Els en Gonzalo zien de corona patiënten afnemen. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden en mondkapjes verplicht. Om die reden kondigen we binnenkort een mondkapjes-actie aan! En natuurlijk is het land nog steeds failliet, de werkeloosheid enorm en zijn de voedselpakketten elke week nog steeds grote noodzaak, maar wie weet…. gloort er hoop aan de horizon, ook voor Ecuador!


Nu in ons rijke land het vaccineren vaart krijgt en we hopelijk binnenkort uitzicht hebben op een dalende curve zouden we bijna denken dat de Corona pandemie voorbij is, maar het tegendeel is waar.

Waar Ecuador vorig jaar bij de eerste golf zo zwaar getroffen was dat je dacht dat het niet erger kon, is nu de tweede golf ingezet en als het vaccineren uitblijft, het leed niet te overzien.

Els en haar team doet er alles aan om mensen te overtuigen te laten vaccineren! Waar in ons land iedereen een oproep krijgt, worden in Ecuador de mensen aangemoedigd zich zelf op te geven via de computer. Maar door slecht of afwezigheid van internet, laag geletterdheid en onkunde is de vaccinatiebereidwilligheid laag. En daar komt nog bij dat het aanbod gering is en het wantrouwen tegen Chinese en Russische vaccinaties groot.

Werk aan de winkel dus! Els heeft één persoon binnen haar team vrij geroosterd voor informatieverstrekking en aanmelding en dat werkt! Al haar patiënten wordt gevraagd naar de vaccinatie en waar nodig ogenblikkelijk aangemeld! En, patiënt of niet, zeg het voort: iedereen die geholpen wil worden, wordt in de kliniek aangemeld!! Ga zo door!


© 2022 La Sonrisa Naranja